Get Adobe Flash player
Srpski English
Besplatna obaveštenja
Newsletter

Želite da vam šaljemo mesečna obaveštenja o aktuelnim događanjima u centru građevinske bravarije?

Ne propustite

Oktobar 10, 2011
Uredništvo sajta želi dobrodošlicu jednoj od vodećih firmi za proizvodnju sigurnosnih vrata - firmi BOSAL... Detaljnije...

Jul 15, 2011
Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo novi dizajn web sajta! Dosta funkcija na različitim stranama su tu da Vam omoguće najbolju pretragu i razne mogućnosti za... Detaljnije...

Jul 10, 2011
Zbog velikog interesovanja stranih stručnjaka iz oblasti građevinske bravarije, u pripremi je prevod PRVOG izdanja na engleski jezik. Knjiga će biti dostupna u elektronskom obliku i moći će da se kupi... Detaljnije...

Kontakt
an image
Ingal Company
11000 Belgrade, Serbia
Email: ingal@sbb.rs

Phone: +381-11-367-0569
Cell: +381-63-223-754
Cell: +381-63-357-000 (Int)

Protivpožarna Bravarija

Tipska proizvodnja protivpožarnih vrata je uslovljena prethodnim ispitivanjem uzorka u ovlašćenoj labaratoriji i dobijanju pozitivnog izveštaja o ispitivanju. Uzorak za ispitivanje se izlaže standardnom simuliranom požaru na propisan način sve dok se ne dogodi prekoračenje definisanih kriterijuma za bilo koji od relevantnih ispitnih zahteva (SRPS ISO 834) i to :

Kriterijum nosivosti : Predstavlja kritićan trenutak rušenja uzorka

Kriterijum izolacije : Za konstrukcije koje imaju funkciju pregrađivanja dva dela zgrade, odn. dve prostorije (vrata), definiše se preko dva postavljena uslova :

a) Kriterijum prosečne temperature

Prosečna temperatura neizložene površine uzorka ne sme da bude veća od početne temperature za više od 140°C.

b) Kriterijum maksimalne temperature

Najveća temperatura na bilo kojoj tački neizložene površine uzorka ne sme da bude veća od početne temperature za više od 180°C, odn. ne sme da predje 220°C bez obzira na početnu temperaturu. Ovde treba napomenuti da se maksimalna temperatura na vratima ne kontroliše na okviru (gde se temperatura neizložene površine meri samo informativno).

c) Kriterijum integriteta

Vezuje se za ogled paljenja tampona od vate i za prodor plamena kroz obrazovane pukotine, rupe i druge otvore u uzorku kroz koje može da prodre plamen, ili vreli gasovi.

Ukoliko se ispitivanje vrši na jednom uzorku (simulirani požar deluje u smeru otvaranja vrata) deklariše se kao nepotpuna klasifikacija.

Ukoliko se ispitivanje vrši na dva uzorka (simulirani požar deluje na prvom uzorku u pravcu otvaranja vrata a na drugom u suprotnom pravcu) deklariše se kao potpuna klasifikacija.

Označavanje vrata

Označavanje se vrši prema SRPS TP 21/2002.

Oznaka F : protivpožarna vrata

To su vrata otporna prema požaru. Zadovoljavaju kriterijume otpornosti prema prodoru vatre , dima i termičke izolovanosti. Ona za deklarisano vreme protivpozarne zastite (F 30.60.90.120 min.) ne propuštaju plamen(vatru) i u mernim tačkama na krilu vrata temperatura neizložene strane požaru ne prelazi temperaturu 140st.c + temperaturu okoline. Protivpožarna vrata se obično izvode kao čelične konstrukcije bez zastakljivanja ili sa njim ; višeslojna borsilikatna stakla sa gelom. Ovakva stakla imaju naziv protivpožarna stakla.

Primer oznake: protivpožarna vrata F 60 min.

Oznaka ES : vatrootporna vrata

To su vrata otporna prema prodoru vatre i dima; za deklarisano vreme ne propustaju plamen (vatru) i dim a temperature nisu bitne. Ne zadovoljavaju kriterijum termičke izolovanosti. Ova vrata se obično izvode kao čelične konstrukcije delimično zastakljene (jednoslojnim borsilikatnim staklima), čime se ostvaruje izvesna transparentnost koja je pogodna posebno za vrata na dužim koridorima za evakuaciju, etažnim izlazima npr., tako da mogu da se sagledaju dalje etape evakuzacije. Ovakva stakla imaju naziv vatrootporna stakla.

Primer oznake: vatrootporna vrata ES 60 min.

Oznaka SR : protivdimna vrata

To su vrata koja sprečavaju samo prodor razblaženog dima. Ne zadovoljavaju kriterijum termičke izolovanosti i kriterijum otpornosti prema prodoru vatre. Primenjuju se samo na lokacijama koje su udaljene najmanje 10 m od mesta gde se može očekivati požar( obično u dugačkom hodniku, daleko od vrata odakle bi mogao da se pojavi plamen ili vreo dim). Pošto treba sprečiti prodor dima temperature najmanje 1800C pri nadpritisku od 25 Pa, potrebno je da staklo i zaptivne trake dobro podnose ove temperature u odredjenom vremenu. Materijal za izradu ovih vrata ne mora biti čelik već može biti i aluminijum ili drvo. U praksi je pokazano da dva reda neprekinutih dihtunga obezbedjuju traženu protivdimnost.

Primer oznake: protivdimna vrata SR 60 min.